مهلت باقی‌مانده برای ثبت ایده:
روند جشنواره
 • آغاز مرحله اول
  ثبت تیم-ایده
 • آغاز مرحله دوم
  تکمیل تیم و ارسال ویدئو
 • آغاز مرحله سوم
  تکمیل محتوای کسب و کار
 • اختتامیه
  آغاز کسب و کار


قبل از ثبت ایده‌ی خود حتما مطالب مقابل را مطالعه نمایید.

حامیان برگزاری جشنواره